زمینه های فعالیت

ما در چه زمینه هایی فعالیت می کنیم

تمای محصولات ما را در یک نگاه مشاهده کنید

– دو خط تبدیل با ظرفیت روزانه 70 تن

– سورتینگ و بسته بندی بولر سوئیس

– مجوز سیب سلامت

– بسته بندی 5 – 10 – 15 – 20 کیلویی

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل با دارا بودن سالن های مجهز تولید سوسیس و کالباس و همبرگر همراه با سردخانه اختصاصی مواد اولیه و محصولات این بخش، زنجیره تولید صنعتی فراورده های خام و نیمه پخته و پخته دامی را به صورت کامل در اختیار دارد.

بازرگانی مند نمایندگی فروش مجتمع صنعتی گوشت اردبیل در سراسر کشور می باشد.

همکاران ما

03
100 همکاری با شعب فروشگاه های زنجیره ای
4000 تنوع محصول